ביטול הזמנה אינטרנטית

  טופס לביטול הזמנה אינטרנטית

  לשירות לקוחות: 077-9966630

  זמני פעילות המוקד: ימים: א’-ה’ בשעות: 16:30 – 08:30

  מייל: crm@aminach.co.il

  כתובת: אזור תעשייה ניר צבי, ת.ד 215 רמלה, מיקוד 7210102

  פקס: 08-9274705

  1. ביטול רק על פי חוק. משתמש רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
  2. העסקאות באתר – עסקאות מכר מרחוק.
  3. מועדים למתן הודעת ביטול. ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.  הודעה על הביטול תימסר בטלפון 077-9966630  או בדוא”ל: aminach-online@aminach.co.il  או בכתובת אזור תעשייה ניר צבי, ת.ד 215 רמלה, מיקוד 7210102 או בפקס במספר: 08-9274705  או בטופס ביטול הזמנה אינטרנטית.  בהודעת הביטול יש לציין את שם הרוכש ותעודת זהות וכן נשמח לקבל את פרטי ההזמנה ופרטי יצירת הקשר עם הרוכש.
  4. עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הרוכש. ברכישת מוצרים מסוימים או בעסקאות מסוימות, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, הכולל בין היתר גם מוצרים הנמנים על אחד או יותר מאלו:
   1. מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש או לפי דרישתו;
   1. טובין פסידים;
   1. 5.4.   "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;
   1. טובין הניתנים להעתקה או שכפול שאריזתם המקורית נפתחה;
  5. דמי ביטול. במקרה של ביטול שלא עקב פגם, אי התאמה, אי אספקת המוצר במועד שנקבע או כל הפרה אחרת של החוזה, החברה רשאית לגבות דמי ביטול, בשיעור של 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
  6. החזרת המוצרים. רוכש מוצר שביטל את העסקה כדין, ידאג להחזיר את המוצר לידינו במשרדינו שבישוב ניר צבי, על חשבונו. רוכש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישורנו, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית.
  7. החזר התשלום. החזר התשלום יבוצע קרוב ככל האפשר במידת הסבירות למועד קבלת הביטול אצל החברה, ולא יותר מ- 14 יום מיום קבלת הודעת ביטול.
  8. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך הגילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית